Naturecan

Title:  Lead Pharmacist

Location: Must be based in the Netherlands

Language: Dutch – Native, English - highly proficient.

Salary: Dependent on experience

The Role 

We are looking for a pharmacist from to start as soon as possible to work with us in establishing a new digital pharmacy in the Netherlands. If you have an entrepreneurial mindset, are a self-starter, are cool under pressure, organised and a team player, then this is the role for you. Trust and personal responsibility are our top priorities.

Responsibilities   

• Set up and registration of a new pharmacy.

• You will be leading all pharmaceutical processes and the ‘responsible person’ under the pharmacy license.

• We offer you a varied job with the opportunity to develop not only yourself, but also the processes in our pharmacy.

• Monitoring of drug dispensing from a pharmaceutical, medical and economic point of view.

• Implementation of new ideas to optimize our processes.

• Consultation with medical practices, wholesalers and suppliers.

• Participation in a creative and market-oriented implementation of marketing measures.

Skills

• You are a qualified pharmacist.

• Previous success in leading a team and the management of a pharmacy.

• Good communication and teamwork skills in Dutch and English.

• Goal-oriented action and flexibility.

• Interest and mindset for the continual process improvement and digitization of operations in the pharmacy.

Benefits

• A permanent employment contract.

• Above-standard salary, depending on qualifications.

• You can contribute your ideas for the design of the workplace.

• You’ll be working alongside a highly-capable global team, operating a highly-performing ecommerce, direct-to-consumer business in Japan and across 44 other countries.

• A modern and friendly working atmosphere.

• Individual training opportunities promote your personal development.

About Us

Naturecan, founded in May 2019 by Andy Duckworth, the former CEO of Myprotein, and Paul Finnegan, is a global wellness brand focused on offering a premium, safe and effective hemp derived CBD, as well as other health-related products such as minerals to help people live a healthier, happier and more pain-free lives.

We are a high-growth tech scale-up with a clear vision to succeed and emerge as a leader on Global markets.

We operate in 43 different countries across the Americas, Europe and Asia.

Our Culture

At Naturecan, our focus is creating a culture that actively encourages our employees to voice and implement new initiatives and better ways of working, we respect our employees ideas, creativity and most importantly we value their time.

Our goal is to provide a working environment that protects and respects family life. We achieve this by giving our employees the flexibility to work from any location. 

Titel:  Hoofdapotheker

Locatie: Moet gevestigd zijn in Nederland,

Taal: Nederlands - moedertaal, Engels - zeer vaardig.

Salaris: Afhankelijk van ervaring

Rol 

Wij zijn op zoek naar een apotheker die zo snel mogelijk kan beginnen om samen met ons een nieuwe digitale apotheek in Nederland op te zetten. Als je een ondernemende mentaliteit hebt, een zelfstarter bent, rustig kunt blijvenvonder druk, georganiseerd en een teamplayer bent dan is deze de rol voor jou. Vertrouwen en persoonlijke verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Verantwoordelijkheden:

● Opzetten en registreren van een nieuwe apotheek.

● Je geeft leiding aan alle farmaceutische processen en bent de 'verantwoordelijke' onder de apotheekvergunning.

● Wij bieden je een afwisselende baan met de mogelijkheid om niet alleen jezelf, maar ook de processen in onze apotheek te ontwikkelen.

● Bewaking van de geneesmiddelenverstrekking vanuit farmaceutisch, medisch en economisch oogpunt.

● Implementeren van nieuwe ideeën om onze processen te optimaliseren.

● Overleg met artsenpraktijken, groothandels en leveranciers.

● Deelname aan een creatieve en marktgerichte uitvoering van marketingmaatregelen.

Vaardigheden:

● U bent gediplomeerd apotheker.

● Eerder succes in het leiden van een team en het management van een apotheek.

● Goede communicatie- en teamwerkvaardigheden in het Japans en Engels.

● Doelgericht handelen en flexibiliteit.

● Interesse en mentaliteit voor de voortdurende procesverbetering en digitalisering van de operaties in de apotheek.

Voordelen:

● Een vaste arbeidsovereenkomst.

● Een bovenmodaal salaris, afhankelijk van de kwalificaties.

● U kunt meedenken over het ontwerp van de werkplek.

● U werkt samen met een zeer bekwaam wereldwijd team, dat in Japan en 44 andere landen een zeer goed presterende e-commerce, direct-to-consumer business runt.

● Een moderne en vriendelijke werksfeer.

● Individuele opleidingsmogelijkheden bevorderen uw persoonlijke ontwikkeling.

Over ons:

Naturecan, in mei 2019 opgericht door Andy Duckworth, de voormalige CEO van Myprotein, en Paul Finnegan, is een wereldwijd wellnessmerk dat zich richt op het aanbieden van een premium, veilige en effectieve van hennep afgeleide CBD, evenals andere gezondheidsgerelateerde producten zoals mineralen om mensen te helpen een gezonder, gelukkiger en meer pijnvrij leven te leiden.

Wij zijn een snelgroeiende tech scale-up met een duidelijke visie om te slagen en uit te groeien tot een leider op wereldwijde markten.

Wij zijn actief in 43 verschillende landen in Amerika, Europa en Azië.

Onze cultuur:

Bij Naturecan richten we ons op het creëren van een cultuur die onze werknemers actief aanmoedigt om nieuwe initiatieven en betere manieren van werken te uiten en te implementeren, we respecteren de ideeën en creativiteit van onze werknemers en het belangrijkste is dat we hun tijd waarderen.

Ons doel is een werkomgeving te bieden die het gezinsleven beschermt en respecteert. Wij bereiken dit door onze werknemers de flexibiliteit te geven om vanuit elke locatie te werken.